Dostawa nowej turbiny Kaplana 1200 mm.

Planowany rozruch turbozespołu – Maj 2019

Lokalizacja – Polska