Dostawa turbiny Kaplana wraz z systemem automatycznego sterowania szafą rozdzielczo-zasilającą oraz zasilaczem hydraulicznym