Dostarczono i przeprowadzono testy turbiny Peltona 6-dyszowej.

Pomiary przepływu na rurociągu doprowadzającym wodę do turbozespołu za pomocą przepływomierza ultradźwiękowego potwierdzono sprawność naszej turbiny na poziomie 90,6%